11.10.2016

Hyvää tarkoittava "kuulumisten kysely"

Erään viimeviikkoisen luentomme teemana oli kokemusasiantuntijuus. Paikalla oli sosiaalityön asiakkuudesta kokemuksia omaavia ihmisiä ja tarkoituksena oli käydä läpi heidän tarinansa. Jokainen pienryhmä sai itselleen yhden nykyisen tai entisen sosiaalitoimen asiakkaan, jonka kokemuksien pohjalta luotiin muille opiskelijoille lyhyt esitys (olisi ollut antoisaa antaa jokaisen pienryhmän tutustua jokaiseen sosiaalityön asiakkuudesta kokemusta omaavaan ihmiseen).

Monessa esityksessä tuli esille inhimillisyyden ja aidon välittämisen puute sosiaalityön asiakastyössä. Eräs kokemusasiantuntija olisi kaivannut edes yhtä ihmistä, joka olisi neuvomisen sijaan istunut alas puimaan ongelmaa yhdessä. Toinen kuuli ensimmäisen "mitä kuuluu?" -kysymyksen kahdeksan vuoden asiakkuuden jälkeen. Kolmas olisi tukiviidakkoselvityksen sijaan halunnut lisätietoa omasta sairaudestaan.

Kuulumisien kysely tai ongelman selvitys yhdessä asiakkaan kanssa ovat melkoisia inhimillisyyden osoituksia - siis ammattitaidollisesti hyviä asioita. Olen kuitenkin miettinyt, että miten tämän kauniin agendan ajatus toteutuu tapauksissa, joissa sama asiakas joutuu kohtaamaan vaikkapa 20 eri virkailijaa, joista jokaisella on mielessään kaunis ajatus osoittaa inhimillisyyttä ja kysyä kuulumisia tai osoittaa tahtoa kuulla asiakkaan ongelmasta.

On hyvin väsyttävää kertoa kuulumisensa ja elämäntarinansa uudestaan ja uudestaan asiantuntijalta toiselle siirtyessä. Näin varsinkin, jos asiakkuuteen johtaneihin elämän haasteisiin ei tunnu tulevan muutosta. Myös työntekijän välittäminen voi olla falskin onttoa. Jo vauvat kykenevät tunnistamaan, jos aikuisen välittäminen ei ole aitoa ja vilpitöntä.

Ei ole aina helppoa ei. Kukaan ei välitä asiakkaan elämästä tai sitten samat asiat joutuu selittämään uudestaan ja uudestaan. Molemmat kohdat voivat täyttyä myös yhtä aikaa. Sama puuduttava toiminta toistuu myös tukipalveluissa, joissa ei ole ihmiskontaktia; täytetään joka kuukausi samat lomakkeet, joihin täytyy aina uudestaan listata tuen hakemiseen johtaneet syyt. Se on joidenkin mielestä "oman huonoutensa epämiellyttävää ja jatkuvaa kertaamista".