24.7.2018

Miksi lastensuojelua kutsutaan lastensuojeluksi?

Lastensuojelu on lapsia ja perheitä auttava sosiaalihuollon erityinen prosessi. Lastensuojelu-kutsumanimi on toisinaan askarruttanut mieltäni. Näen että se voi olla esteenä hyvälle sosiaalityöntekijöiden ja perheen väliselle yhteistyölle.

Termi "lastensuojelu" sisältää helposti havaittavan taustaoletuksen siitä, että lasta pitää suojella joltakin. Perheen kannalta käsite voi olla alentava ja provosoiva, sillä hehän ovat lapsensa huoltajia ja suojelijoita. Jos asiakasperheen elämänhallinnasta ja kasvatustaidoista pitäisi olettaa parasta, tämä lähtökohta voi kokea kolauksen kun keskusteluun ilmestyy jostakin ulkopuolelta lastensuojelun käsite. Varmaankin tämän takia perheille suunnattuja aiemmin erityisiä palveluita on toisinaan siirretty yleisiin palveluihin, jottei lastensuojelun leimaa ilmestyisi perheen kontolle.

Englanniksi lastensuojelu kääntyy muotoon "child welfare" (https://stm.fi/en/social-services/child-welfare), jonka voi kääntää takaisin suomeksi muotoon "lasten hyvinvointi". Lastensuojelupalveluita vähemmän provosoivampi nimitys sosiaaliselle tuelle voisikin olla vaikka "lasten hyvinvointipalvelut".

Esimerkiksi peruskoulusta tutut "tehostettu tuki" ja "erityinen tuki" (https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppimisen_ja_koulunkaynnin_tuki) ovat mielestäni hyviä nimityksiä, joissa ei ole taustalla kyseenalaistusta perheen kasvatustaidoista. (Mutta jos totuudellisia ollaan, niin näiden nimitysten kohdalla ongelmaksi nousee kisma siitä että onko oma lapsi "viallinen".)

Lastensuojelu-sanassa on nähdäkseni myös turhamaisuuden ja ylpeyden elementti: "Me suojelemme lapsia pahalta muiden puolesta. Me teemme tärkeää työtä." Moisen voi havaita mielestäni esimerkiksi Lastensuojelija-blogin nimessä.

Lastensuojelu terminä ja itse ilmiönäkin sisältää vastakkainasettelua vahvistavia elementtejä. Meillä on jo ainakin yksi samanlainen, erittäin kovan latauksen sisältävä käsite: Huostaanotto. Tarvitseeko enempää olla? Jos lastensuojelun on tarkoitus olla samalla puolella perheiden kanssa, neutraalimpi nimitys voisi olla tarpeen.