15.6.2016

Lapsille pinottu raskas vastuu, osa 2/2

Kymmenen vuotta kestäneen Alkuportaat-seurantatutkimuksen mukaan opettajan lämminhenkisyys edistää lapsen oppimista lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan saralla. Lapsen minäkuva oppijana muodostuu alakoulun ensimmäisten luokkien aikana. Näinä aikoina lapselle on siis erittäin suotuisaa, että hän saa harjoitella oppilaan roolia ilman epäonnistumisen ja nolatuksi tulemisen pelkoa.

Suomalaisessa koulussa on turvalliset ja toisaalta ehkä liiankin paineettomat olosuhteet koulutyöhön. Kun lapsella on muut asiat elämässään suunnilleen kunnossa - eli stressitasot ovat reilassa - hän selviää kyllä koulun asettamista haasteista. Itse toteutin tätä ajatusta usein avustajan työssäni mikrotasolla: kun lapsella on luokassa muut asiat kunnossa, hän selviää kyllä opettajan antamista tehtävistä.

Koululuokat ovat mukavia paikkoja, mutta mikä on tilanne perheissä? Koulumme rehtori piti kevätjuhlassa puheen painekattilalapsista. He ovat lapsia, joille vanhemmat ovat antaneet liian ahtaan ja aikataulutetun liikkumatilan lapsuuden elämiseen. Koululuokka, missä ponnistelut tehdään, saattaakin käänteisesti olla näille lapsille paikka, missä saa hetken hengähtää.

Äärimmäisen vaateliaat vanhemmat ajattelevat tietenkin lapsensa parasta. Hyvin käyttäytyvä ja suorittava lapsi on vahva ja kaikessa menestyvä aikuinen. Tilastollisesti kaikkien ei kuitenkaan pidä yltää parhaimpaan arvosanaan. Vielä harvempi yltää jokaisessa oppiaineessa parhaimpaan arvosanaan. Ja vielä harvemmasta tulee huippumuusikkoa- tai urheilijaa, vaikka harjoituksia olisi 15 tuntia viikossa.

Painekattilalapsen omanarvontunto nousee vain siitä käytöksestä ja niistä suorituksista, jotka täyttävät vaateliaiden vanhempien asettamat standardit, joten keskinkertainen suorittaja oppii pitämään itseään suurimman osan ajasta kelvottomana. Pettymyksiä satelee ja kaiken kukkuraksi painekattilalapsi käsittelee aiheuttamansa ja kokemansa pettymyksensä yksin, koska "alisuoriutuminen" on liikaa vaateliaalle vanhemmalle, jolla voi olla omat, yli sukupolvien kulkevat traumansa taustalla.

Ennemmin tai myöhemmin painekattilalapsi sairastuu masennukseen, jonka takia Suomessa jää viisi nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä. Itsenäisen elämän alkaessa "oikean minän" paljastaminen voi tuntua väärältä ja luulla sen karkoittavan muut pois, koska lapsuudessa tiettyjen standardien täyttäminen on tullut ennen turvallisuutta ja lämpimyyttä. Painekattilalapsi on saanut vanhemmiltaan tiukan kohtelun, mutta se ei vedä vertoja sille, kuinka armottomasti hän itse alkaa kohtelemaan itseään mielensä sisäisessä vuoropuhelussa.